Інститут кураторів об’єднує в своєму складі кураторів всіх студентських академічних груп медичного, фармацевтичного, стоматологічного факультетів, ННІ медсестринства та факультету іноземних студентів Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

Куратор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, законами України, нормативними документами МОЗ України, МОН України, Cтатутом університету, наказами та розпорядженнями університету та даним Положенням. Робота Інституту кураторів проводиться за планом, який складається на навчальний рік і затверджується проректором з науково-педагогічної роботи. Керівник Інституту кураторів призначається наказом ректора з числа висококваліфікованих, досвідчених, ініціативних і авторитетних кураторів студентських академічних груп. Безпосереднє керівництво роботою Інституту кураторів здійснює керівник Інституту кураторів, загальне – проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань. Куратори академічних груп студентів призначаються наказом ректора із числа досвідчених викладачів університету, відповідно до рішень методичних засідань кафедр.

 Завдання інституту кураторів:

• удосконалення методичного рівня організації національно-патріотичного виховання та роботи кураторів студентських академічних груп;

• аналіз рівня проведення культурно-мистецьких, спортивно-масових та благодійних заходів у студентських академічних групах;

• систематичне поповнення педагогічних і професійних знань кураторів та удосконалення методичного рівня організаційної роботи;

• вивчення і узагальнення кращого досвіду комплексного підходу до організації освітньо-виховного процесу в студентських групах, запровадження досягнень світової педагогічної науки, традицій національної педагогіки та психології.

Головним завданням у діяльності куратора є реалізація на рівні академічної студентської групи комплексного процесу виховання у таких напрямах:

• національне виховання;

• патріотичне виховання;

• інтелектуально-духовне виховання;

• громадсько-правове виховання, профілактика злочинів та правопорушень;

• робота з іноземними студентами;

• моральне виховання, благодійна та волонтерська робота;

• екологічне виховання;

• естетичне виховання;

• трудове виховання;

• здоровий спосіб життя. 


НАКАЗ № 451 Про призначення кураторів 22-23 н.р

НАКАЗ №388 Положення про інститут кураторів

Список кураторських груп

ПЛАН ВИХОВНИХ, ГРОМАДСЬКИХ ТА ПРОСВІТНИЦЬКИХ  ЗАХОДІВ  НА 2022-23 НАВЧАЛЬНИЙ РІК