Кафедри

Кафедри

Медичний факультет

Інститут морфології »

Інститут медико-біологічних проблем »

Інститут фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М.П. Скакуна »

Інститут моделювання та аналізу патологічних процесів »

Клінічні кафедри »

Клінічні кафедри

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії

Кафедра внутрішньої медицини №1

Кафедра внутрішньої медицини №3

Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології

Кафедра клініко-лабораторної діагностики

Кафедра медичної реабілітації

Первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини

Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами

Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією

Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії

Кафедра хірургії №1 з урологією імені професора Л.Я. Ковальчука

Кафедра травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією

Кафедра анестезіології та реаніматології

Кафедра оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії

Кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини

Кафедра акушерства та гінекології

Фармацевтичний факультет

Фармацевтичний факультет »

Стоматологічний факультет

Стоматологічний факультет »

Факультет іноземних студентів

Факультет іноземних студентів »